หมายเลข ID หัวข้อ : 00059487 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

วิธีทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นของ Windows Store

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นของ Store

  1. ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start ให้เลื่อนหน้าจอไปทางขวา และจากนั้น ให้คลิกที่ไอคอน ลูกศรชี้ลงด้านล่าง
    Image
  2. ในหน้าจอของ All Apps ให้คลิกขวาที่ไทล์ของแอพที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง และใน App Bar ให้คลิกที่ไอคอน Uninstall
    Image
  3. ที่พร็อมพ์ให้ยืนยัน ให้คลิกที่ปุ่ม Uninstall
  4. แอพพลิเคชั่นนั้นจะได้รับการยกเลิกการติดตั้งออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์