หมายเลข ID หัวข้อ : 00055934 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/08/2015

วิธีการลบและยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ออกจาก Device Manager.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการลบและติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปใหม่จาก Device Manager

  ขัอสำคัญ: ขั้นตอนนี้จะต้องกระทำในระหว่างที่ทำการล็อคอินด้วย Administrator หรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ของ Administrator อยู่ด้วย.

  1. คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้น ให้คลิกที่ Control Panel
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel ใน Pick a category ให้ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Performance and Maintenance
  3. ในหน้าต่างของ Performance and Maintenance ใน or pick a Control Panel icon ให้ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน System
  4. ในหน้าต่างของ System Properties ให้คลิกที่ แทป Hardware
  5. ในแทป Hardware ในกรอบของ Device Manager ให้คลิกที่ปุ่ม Device Manager
  6. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่ ไอคอนของ category ของอุปกรณ์ที่จะทำการลบออก
  7. ใน Device Manager category ให้คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์ที่จะทำการลบออก
  8. ใน menu bar คลิกที่ Action
  9. ในเมนูของ Action ให้คลิกที่ Uninstall
  10. ในหน้าต่างของ Confirm Device Removal ให้คลิกที่ ปุ่ม OK
  11. ในหน้าต่างของ System Settings Change ให้คลิกที่ ปุ่ม Yes
  12. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ:

   • เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา ระบบปฏิบัติการจะทำการหาอุปกรณ์และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ให้
   • ถ้าหากระบบปฏิบัติการไม่สามารถจะหาไดร์ฟเวอร์ได้โดยอัตโนมัติ ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่ต้องการเข้าไป