หมายเลข ID หัวข้อ : 00059521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปลี่ยนรูปภาพพื้นจอ (wallpaper) ฉากหลังของหน้าจอที่แสดงเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกล็อค

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเปลี่ยนรูปภาพพื้นจอฉากหลังของหน้าจอ Lock

 1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้น ให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
  Image

  หมายเหตุ: คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

 2. ในหน้าจอ Settings ในมุมขวาล่าง ให้กดคลิกที่ Change PC settings.
  Image
 3. ในหน้าจอ PC Settings ให้กดคลิกที่ Lock screen.
  Image
 4. ในหน้าจอ Lock screen preview ให้กดคลิกที่หนึ่งในตัวเลือกของภาพที่แสดง หรือคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อใช้รูปภาพอื่นที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  Image

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการ ท่านสามารถจะคลิกปุ่มเพื่อทำการเล่นภาพสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อคสกรีนโดยใช้รูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์