หมายเลข ID หัวข้อ : 00059540 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปลี่ยนรูปภาพประจำบัญชีในหน้าจอ Start

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเปลี่ยน Account picture

 1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ และจากนั้น ให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
  Image

  หมายเหตุ: คีย์ร่วมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

 2. ในหน้าจอ Settings ในมุมล่างขวา ให้กดคลิกที่ Change PC settings
  Image
 3. ในหน้าจอ PC Settings ให้กดคลิกที่ Account picture.

  หมายเหตุ: คลิกขวาที่ Account picture โดยตรงจากหน้าจอ Start ก็จะนำท่านไปยังส่วนของ Account picture ของหน้าจอ PC settings

 4. ในส่วนของ Account picture ของหน้าจอ PC settings ให้กดคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อใช้รูปภาพที่มีอยู่แล้วหรือ Camera เพื่อใช้กล้องทำการถ่ายรูปภาพใหม่