หมายเลข ID หัวข้อ : 00059529 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2014

วิธีการเปลี่ยนสีฉากหลังของหน้าจอในหน้าจอของ Windows User Interface (UI) แบบใหม่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอใน Windows User Interface (UI).

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ, และจากนั้น ให้ทำการเลือกที่ Settings.
    Image

    หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings, ให้คลิกที่ Personalize.
  3. ในหน้าจอ Personalize, คลิกที่รูปแบบ, สีพื้นหลัง และสีที่ต้องการเน้นที่ต้องการ.
    Image