หมายเลข ID หัวข้อ : 00059552 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเฉพาะพื้นที่ (Local User account)

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพื่อทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเฉพาะพื้นที่ (Local User account) ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ร่วมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอ Settings ในมุมขวาล่าง ให้กดคลิกที่ Change PC settings
   Image
  3. ในหน้าจอ PC Settings ให้กดคลิกที่ แทปของ Accounts
  4. ในแทปของ Accounts ให้คลิกที่ Disconnect
  5. ในหน้าจอ Switch to a local account ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft ในปัจจุบัน และจากนั้น ให้กดคลิกที่ปุ่ม Next
  6. ในหน้าต่างของ Enter the following information ให้ป้อน User name Password, ใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง, สร้าง Password hint และจากนั้นให้กดคลิกที่ปุ่ม Next
  7. ในหน้าจอ You're almost done ให้กดคลิกที่ปุ่ม Sign out and finish
   Image