หมายเลข ID หัวข้อ : 00059576 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการสลับจากบัญชีผู้ใช้งานของไมโครซอฟต์ (Microsoft account) ไปเป็นบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (Local user account)

  จากบัญชีผู้ใช้งานของไมโครซอฟต์ (Microsoft account) ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (Local user account):

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นเดียวกัน

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่แทปของ Accounts
  4. ในแทปของ Accounts ให้คลิกที่ Disconnect
  5. ในหน้าจอของ Switch to a local account ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของไมโครซอฟต์ (Microsoft account) ปัจจุบันเข้าไป และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
  6. ในหน้าจอของ Enter the following information ให้ป้อน User name Password ป้อนรหัสผ่านซ้ำใหม่ สร้าง Password hint และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
  7. ในหน้าจอของ You're almost done ให้คลิกที่ปุ่ม Sign out and finish
   Image