หมายเลข ID หัวข้อ : 00062984 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการสลับจากการใช้บัญชีผู้ใช้งาน Microsoft ไป ใช้บัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (Local user account) ใน Windows 8

  จากบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (Local user account):

  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ:  การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ที่มุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอ PC Settings, ให้คลิกที่แทปของ Users.
  4. ในแทปของ Users, คลิกที่ Switch to Local Account.
   Image

   หมายเหตุ:  ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ยืนยันบัญชีผู้ใช้งานปัจจุบัน, ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next.

  5. ในหน้าจอ Switch to a local account, ให้ใส่ User name, Password, ใส่ password เข้าไปอีกครั้ง, สร้าง Password hint, และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next.
   Image
  6. ในหน้าจอ You're almost done, ให้คลิกที่ปุ่ม Sign out and finish.
   Image