หมายเลข ID หัวข้อ : 00059586 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการสลับจากบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (local user account) ไปเป็นบัญชีผู้ใช้งานของ ไมโครซอฟต์ (Microsoft account).

  จากบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (local user account) ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการล็อกอินเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของไมโครซอฟต์ (Microsoft® account):

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมล่างขวาหรือมุมบนขวาของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอ Settings ในมุมล่างขวา ให้คลิกที่ Change PC settings
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่แทป Accounts
  4. ในแทปของ Accounts ให้คลิกที่ปุ่ม Switch to Microsoft Account

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ยืนยันบัญชีปัจจุบันของท่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next

  5. ในหน้าจอของ Sign in to your Microsoft account ให้ป้อนที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านที่ใช้งานได้เข้าไป และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Next
  6. ที่หน้าจอ Help us protect your info ให้เลือกวิธีที่ท่านจะรับรหัสความปลอดภัย และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Next
   Image

   หมายเหตุ: อีเมล์ ข้อความหรือที่อยู่สำหรับติดต่อทางโทรศัพท์ที่เลือกไว้จะได้รับการส่งรหัสความปลอดภัยมาให้ ซึ่งรหัสความปลอดภัยนี้จะใช้เป็นตัวยืนยันถึงความเป็นตัวตนของท่าน

  7. ที่หน้าจอ SkyDrive is your cloud storage ให้คลิกที่ปุ่ม Next
  8. ในหน้าจอ Switch to a Microsoft account on this PC ให้คลิกที่ปุ่ม Switch