หมายเลข ID หัวข้อ : 00141187 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/01/2016พิมพ์

วิธีการหา ค่ารายละเอียดปัจจุบันการตั้งค่าของ IP address, Subnet Mask, Default Gateway, หรือ Primary DNS จากเครื่องคอมพิวเตอร์

    ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อหารายละเอียดการตั้งค่าของ IP ปัจจุบันจากเครื่องคอมพิวเตอร์ .

    1. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ Run.
    2. ในหน้าต่างของ Run, พิมพ์ cmd และ จากนั้น กดปุ่ม Enter.
    3. ในหน้าต่างของ Command Prompt, พิมพ์ IPCONFIG และ จากนั้น กดปุ่ม Enter.
    4. รายละเอียดของ IP address, Subnet Mask, Default GatewayPrimary DNS ปัจจุบันและรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติมจะแสดงขึ้นมา.