หมายเลข ID หัวข้อ : 00135568 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/01/2016

วิธีการหารายละเอียดค่าการปรับตั้งปัจจุบันของ IP address, Subnet Mask, Default Gateway, หรือ Primary DNS server จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนที่ใช้ในการหารายละเอียดค่าการปรับตั้ง IP ปัจจุบัน (IP address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS และอื่น ๆ) จะเปลี่ยนไปตามระบบปฎิบัติการที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ.

ให้ทำตามลิงค์ที่เหมาะสมด้านล่างนี้ เพื่อทำการหารายละเอียดค่าการปรับตั้ง IP ปัจจุบันจากเครื่องคอมพิวเตอร์