หมายเลข ID หัวข้อ : 00135568 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018พิมพ์

วิธีการหา IP address , Subnet Mask, Default Gateway, หรือข้อมูล Primary DNS server configuration ปัจจุบันจากเครื่องคอมพิวเตอร์.

    ขั้นตอนในการหา ข้อมูลปัจจุบันของการตั้งค่า (IP address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS และอื่น ๆ) จะแปรผันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ทำตามลิงค์ของระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องด้านล่าง เพื่อหาข้อมูลปัจจุบันของการตั้งค่า IP จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น