หมายเลข ID หัวข้อ : 00223523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/10/2021

ลำโพงไร้สายสามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor สำหรับ iPhone/iPad ได้หรือไม่?

  เครื่องนี้สามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor ที่จัดมาให้พร้อมกับ iPhone/iPad ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปกของตัว AC adaptor นั้น (USB AC adaptor ที่วางจำหน่ายที่ให้เอาต์พุต 500 mA) เวลาที่ต้องใช้สำหรับการชาร์จไฟอาจจะยาวนานขึ้น (10 ชั่วโมงหรือมากกว่า*)

  *เวลาที่ใช้สำหรับการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่จนเต็มในขณะที่ตัวเครื่องปิดอยู่ และเป็นตอนที่แบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่เลย

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้งานตัวเครื่องในขณะที่กำลังชาร์จไฟ เวลาที่จะใช้ในการชาร์จไฟจนเสร็จ อาจจะยาวนานขึ้นไปอีก เราขอแนะนำให้ท่านทำการปิดตัวเครื่องก่อนจะทำการชาร์จไฟ
  • เราขอแนะนำให้ทำการชาร์จไฟตัวเครื่อง โดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB (AC-UD20) ที่ให้กระแสเอาต์พุตได้ถึง 1.5 A และใช้สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง หรือที่เป็นไปตามมาตรฐานของ USB
  • ไม่ใช้สาย USB "แบบชาร์จไฟอย่างเดียวเท่านั้น" โดยถ่ายโอนข้อมูลไม่ได้