หมายเลข ID หัวข้อ : 00223523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2019

ลำโพงไร้สายสามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor สำหรับ iPhone/iPad ได้หรือไม่?

  เครื่องนี้สามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor ที่จัดมาให้พร้อมกับ iPhone/iPad ได้ ขึ้นอยู่กับสเปกของตัว AC adaptor (ตัว USB AC adaptor ที่มีจำหน่ายที่ให้เอาท์พุตที่ 500 mA) เวลาที่ต้องใช้ในการชาร์จไฟอาจจะยาวนานขึ้น (10 ชั่วโมงหรือมากกว่า*)
  *เป็นเวลาที่แบตเตอรี่จะใช้ในการชาร์จไฟให้เต็มในขณะที่ปิดเครื่องไว้ และเมื่อแบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้งานตัวเครื่องในขณะที่กำลังชาร์จไฟ เวลาที่จะใช้ในการชาร์จไฟจนเสร็จ อาจจะยาวนานขึ้นไปอีก เราขอแนะนำให้ท่านทำการปิดตัวเครื่องก่อนจะทำการชาร์จไฟ
  • เราขอแนะนำให้ทำการชาร์จไฟตัวเครื่อง โดยใช้ตัว USB AC adaptor (AC-UD20) ที่ให้กระแสเอาท์พุตได้ถึง 1.5 A และใช้สาย micro USB ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง หรือที่เป็นไปตามมาตรฐานของ USB
  • ไม่ใช้สาย micro USB "ชาร์จเท่านั้น" โดยไม่มีฟังก์ชันการถ่ายโอนข้อมูล