หมายเลข ID หัวข้อ : 00223523 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/05/2019

ลำโพงสามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor สำหรับ iPhone/iPad ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องนี้สามารถชาร์จไฟโดยใช้ตัว USB AC adaptor ที่จัดมาให้พร้อมกับ iPhone/iPad ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของตัว AC adaptor นั้น(USB AC adaptor ที่วางจำหน่ายที่ให้เอาท์พุท 500 mA), เวลาที่ต้องใช้สำหรับการชาร์จไฟอาจจะยาวนานขึ้น(10 ชั่วโมงหรือมากกว่า*).

*เวลาที่ใช้สำหรับการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่จนเต็มในขณะที่ตัวเครื่องปิดอยู่ และเป็นตอนที่แบตเตอรี่ไม่มีกำลังไฟเหลืออยู่เลย

หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้งานตัวเครื่องในขณะที่กำลังชาร์จไฟ เวลาที่จะใช้ในการชาร์จไฟจนเสร็จ อาจจะยาวนานขึ้นไปอีก เราขอแนะนำให้ท่านทำการปิดตัวเครื่องก่อนจะทำการชาร์จไฟ
  • เราขอแนะนำให้ทำการชาร์จไฟตัวเครื่อง โดยใช้ตัว USB AC adaptor (AC-UD20) ที่ให้กระแสเอาท์พุทได้ถึง 1.5 A และใช้สาย micro USB ที่จัดมาให้พร้อมเครื่อง หรือที่เป็นไปตามมาตรฐานของ USB
  • ไม่ใช้สาย micro USB "ชาร์จเท่านั้น" โดยไม่มีฟังก์ชั่นการถ่ายโอนข้อมูล