หมายเลข ID หัวข้อ : 00052777 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

คุณภาพของรูปภาพที่แสดงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แทปเล็ตดูไม่ดีในระหว่างการบันทึก

    ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์ คุณภาพของภาพบนหน้าจอแสดงผลอาจจะมีการเบลอ หรือเป็นช่องสี่เหลี่ยม ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตนั้น ๆ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตที่มีความละเอียดของจอภาพสูงกว่าขนาดของภาพยนตร์ที่ทำการบันทึก  อาจจะ ทำให้ภาพของวิดีโอนั้นยืดเพื่อให้เต็มหน้าจอนั้น การขยายของรูปภาพนั้น  จะทำให้เกิดเป็น เป็นช่องสี่เหลี่ยม (pixelation) และ ลดคุณภาพของ การรับชมลงไป เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

    หมายเหตุ:

    • ถ้าต้องการจะตรวจเช็คขนาดของการบันทึกภาพยนตร์ , ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น
    • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แทปเล็ตนั้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความละเอียดของหน้าจอ ถ้าหากจำเป็น