หมายเลข ID หัวข้อ : 00249232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

รูปภาพที่สามารถ ถ่ายโอนจากกล้อง Sony ที่ใช้ Wi-Fi ได้ไปให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโดย Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) และตำแหน่งที่บันทึกไว้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ซอฟต์แวร์ Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) สามารถจะใช้ในการถ่ายโอนภาพนิ่งหรือ ภาพยนตร์ได้

  ชนิดของรูปภาพหรือภาพยนตร์ที่สามารถทำการถ่ายโอนได้

  • ภาพนิ่ง: ฟอร์แมท JPEG
  • ภาพยนตร์: ฟอร์แมท MP4  (ยกเว้น XAVC S)

  หมายเหตุ:

  • ภาพนิ่งที่ถ่ายในแบบ 3D จะได้รับการ ถ่ายโอนเป็นไฟล์ JPEG (2D) 
  • รูปภาพที่สามารถ ถ่ายโอนได้ในขนาด ต้นฉบับ (Original), 2M, หรือ VGA 

  ข้อสำคัญ:

  • ภาพยนตร์ฟอร์แมท AVCHD ไม่สามารถจะทำการถ่ายโอนได้
  • ไฟล์เสียงอย่างเดียวที่บันทึกโดย HDR-MV1 (ไฟล์.WAV ) ไม่สามารถทำการถ่ายโอนได้
  • ภาพยนตร์ที่บันทึกในโหมด PS , โหมด HS120 , หรือโหมด HS240 ไม่สามารถทำการ ถ่ายโอนไปให้กับ iPhone หรือ iPad ได้
  • เนื่องจากเป็นข้อจำกัดทางสเปก ภาพยนตร์ที่ถ่ายทางแนวตั้ง (Portrait-orientation) ที่มี ความละเอียด 1080 หรือมากกว่า (ไฟล์ MP4) ไม่สามารถทำการ ถ่ายโอนไปให้กับ iPhone 4 ได้ แต่สามารถถ่ายโอนไปให้กับ iPhone 4s (หรือที่ใหม่กว่าได้)
  • ตัวอย่างของ ภาพยนตร์ที่ไม่สามารถ ถ่ายโอนได้
   • กับ HDR-MV1: MP4 (1920x1080)
   • กับกล้อง Action : โหมด HQ (1920x1080)
   • กับ DSC-TX300V: MP4 12M (1440x1080)

  ตำแหน่งที่รูปภาพนั้นได้รับการบันทึก:

  • Android OS: รูปภาพที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Imaging Edge Mobile ใน หน่วยความจำภายในของ อุปกรณ์มือถือ หรือ การ์ด microSD/SD
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านยังคงใช้  Imaging Edge Mobile จาก PlayMemories Mobile, ชื่อของโฟลเดอร์จะเป็น PlayMemories Mobile 
  • iOS: รูปภาพจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Apple iPhoneInternal StorageDCIM

  หมายเหตุ: การสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ ไม่ได้มีอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง