หมายเลข ID หัวข้อ : 00168944 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเข้า Device Manager.

    1. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
    2. ในหน้าต่าง Control Panel, คลิกที่ Hardware and Sound. Hardware & Sound
    3. ในหน้าต่าง Hardware and Sound, ใต้ Devices and Printers, คลิกที่ Device Manager.Device Manager