หมายเลข ID หัวข้อ : 00063337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ไดร์ฟเชิงแสง (optical drive) หายไปจาก My Computer, แต่มีแสดงอยู่ใน Device Manager แต่มีเครื่องหมายตกใจใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามกระบวนการต่อไปนี้เพื่อทำการลบตัวกรองด้านบนและด้านล่างออกจากค่ารีจีสตรีเพื่อหาปัญหาและแก้สภาวะที่ทำให้ไดร์ฟเชิงแสงหายไปจาก My Computer.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้. กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขค่าของ Registry. การใช้ Registry editor อย่างไม่ถูกต้องจะสามารถทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงได้ ที่อาจจะส่งผลให้ต้องมีการลงระบบปฎิบัติการใหม่ และมีความเป็นได้ด้วยที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูล.

  ข้อสำคัญ: ควรจะทำการแบ็คอัพค่าของรีจีสตรีไว้  ก่อนที่จะดำเนินการกับกระบวนการนี้.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ: การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปยังหน้าจอของ Search ได้เช่นเดียวกัน.

  2. ในหน้าจอของ Search, ในช่องของ Search ให้พิมพ์ข้อความ REGEDIT เข้าไป, และจากนั้นให้กดที่คีย์ Enter.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.

  3. ในหน้าต่างของ Registry Editor, ใน ซีกด้านซ้ายมือ, ให้ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE.
  4. ในโฟลเดอร์ของ HKEY_LOCAL_MACHINE, ให้ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ System.
  5. ในโฟลเดอร์ของ System, ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ CurrentControlSet.
  6. ในโฟลเดอร์ของ CurrentControlSet, ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ของ Control.
  7. ในโฟลเดอร์ของ Control, ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ของ Class.
  8. ในโฟลเดอร์ของ Class, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ โฟลเดอร์ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
  9. ใน ซีกด้านขวามือ, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ค่ารีจีสตรีของ UpperFilters.
  10. ใน แถบเมนู, ให้คลิกที่ Edit.
  11. ในเมนูของ Edit, ให้คลิกที่ Delete.
  12. ในกรอบไดอะล็อกของ Confirm Value Delete, ให้คลิกที่ปุ่ม Yes.
  13. ใน ซีกด้านขวามือ, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ค่ารีจีสตรีของ LowerFilters.
  14. ใน แถบเมนู, ให้คลิกที่ Edit.
  15. ในเมนู Edit, ให้คลิกที่ Delete.
  16. ในกรอบไดอะล็อกของ Confirm Value Delete, ให้คลิกที่ปุ่ม Yes.

   หมายเหตุ: ห้ามทำการลบค่ารีจีสตรีของ UpperFiltersBak หรือ LowerFiltersBak.

  17. ปิดหน้าต่างของ Registry Editor.
  18. ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่.