หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2019

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกัน

  เพื่อที่จะรับฟังเสียงจากหูฟังและลำโพงของทีวีในเวลาเดียวกัน เมื่อรับชมทีวี หรือภาพยนตร์ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณจะต้องมีออดิโอเอาต์พุตที่เป็นแบบหลายเอาต์พุต

  ข้อสำคัญ:

  หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์จ่ายสัญญาณ (Source device) ใช้ในการเรียกอุปกรณ์ที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณให้กับทีวีเครื่องนั้น โดยทั่วไป สิ่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกเช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม(กล่องเซ็ตทอป) หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  • ในขณะที่ทีวีบางเครื่องจะมีออดิโอเอาต์พุต ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะปิดลำโพงของทีวีไว้

  ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนรุ่นของเครื่องท่าน.

  1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)
  2. ชนิดของหูฟัง
  3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี

  1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายสัญญาณ และทีวี มีเอาท์พุตหลายเอาท์พุต
    ออดิโอเอาต์พุตหลายเอาต์พุต (Multiple audio outputs)
   2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับทีวี

    หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้สาย HDMI เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุด  
     
   3. ทางด้านหลังของแหล่งจ่ายสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO OUT

    Analog In
     
   4. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณหูฟัง ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO IN

    Headphone in

    หมายเหตุ: หูฟังบางอันจะต้องใช้การเชื่อมต่อของปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ (Stereo mini plug) แทนการเชื่อมต่อแบบคอมโปสิตทั่วไปที่เป็นสีแดงและขาว ถ้าหากไม่มีปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ มาพร้อมกับหูฟัง ให้ติดต่อกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีของสายแบบ RCA-to-stereo mini plug

    สาย Stereo to composite audio 

     
  2. ชนิดของหูฟัง
   1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังแบบ RF ป้ายกำกับขั้วอินพุตอาจจะแตกต่างกันออกไป ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางอัน:
    • AUDIO IN 1 (L และ R) และ AUDIO IN 2
    • A (L และ R) และ B
    • PHONES IN (L และ R)
    • Line In
   2. หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF)

    หมายเหตุ: หูฟังแบบไร้สาย โดยปกติจะต้องมีการเชื่อมต่อไฟให้เพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง เพื่อพิจารณาดูว่าหูฟังนั้นต้องใช้แบตเตอรี่หรือต้องเชื่อมต่อกับไฟ AC หรือไม่
     
  3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี

   สำหรับ Android TV™ (Except A9G / X85G (55/65/75/85) /X95G / Z9G ซีรีส์, A9F, Z9F ซีรีส์):
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. เลือกที่ Sound
   4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
   5. เลือกไปที่ Audio out (Fixed)
   6. บนรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK
   7. เลือกไปที่ Headphone speaker link
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Headphone speaker link ไม่มีแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Audio to both TV speakers & other device เพื่อเปิดให้ทำงาน
   8. เลือกไปที่ Speakers on
     
   สำหรับ ทีวี Sony รุ่นอื่น ๆ:
   หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวีของท่าน
   1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME
   2. เลือกที่Settings
   3. เลือกที่ Preferences หรือ System Settings
   4. เลือกที่ Setup
   5. เลือกไปที่ AV Setup
   6. เลือกไปที่ Headphone/Audio out
   7. เลือกไปที่ Audio out
   8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup
   9. เลือกไปที่ Audio out
   10. เลือกไปที่ Fixed
     

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อให้ ดูได้จากต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง 
  2. วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือลำโพงไร้สาย เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือแหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่นๆ