หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

ได้ยินเสียงจากลำโพงของทีวีและหูฟังพร้อมกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อที่จะรับฟังเสียงจากหูฟังและลำโพงของทีวีในเวลาเดียวกัน เมื่อรับชมทีวี หรือภาพยนตร์ , อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณจะต้องมีออดิโอเอาท์พุทที่เป็นแบบหลายอัน.

หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์แหล่่งกำเนิดสัญญาณ หมายถึงอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณกับทีวี.โดยทั่วไป, จะเป็นอุปกรณ์ภายนอกเช่น กล่องรับรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับดาวเทียม (set-top box), หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc.
 • ในขณะที่ทีวีบางเครื่องจะมีออดิโอเอาท์พุท ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะปิดลำโพงของทีวีไว้.

ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

 1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ).
 2. ชนิดของหูฟัง.
 3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.


 4. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายสัญญาณ และทีวี มีเอาท์พุทหลายอัน.
   ออดิโอเอาท์พุทหลายอัน(Multiple audio outputs)
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับทีวี.

   หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้สาย HDMI เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุด.  

  3. ทางด้านหลังของแหล่งจ่ายสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO OUT .

   Analog In

  4. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณหูฟัง ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อAUDIO IN .

   Headphone in

   หมายเหตุ: หูฟังบางอันจะต้องใช้การเชื่อมต่อของปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ( Stereo mini plug)แทนการเชื่อมต่อแบบคอมโปสิตทั่วไปที่เป็นสีแดงและขาว. ถ้าหากไม่มีปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ มาพร้อมกับหูฟัง, ให้ติดต่อกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีของสายแบบ RCA-to-stereo mini plug.

   สาย Stereo to composite audio . 


 5. ชนิดของหูฟัง.
  1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังแบบ RF ป้ายกำกับขั้วอินพุทอาจจะแตกต่างกันออกไป. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางอัน:
   • AUDIO IN 1 (L และ R) และ AUDIO IN 2
   • A (L และ R) และ B
   • PHONES IN (L และ R)
   • Line In
  2. หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF) .

   หมายเหตุ: หูฟังแบบไร้สาย โดยปกติจะต้องมีการเชื่อมต่อกำลังไฟให้เพิ่มเติม. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง เพื่อพิจารณาดูว่าหูฟังนั้นต้องใช้แบตเตอรี่หรือการเชื่อมต่อกับกำลังไฟ AC หรือไม่.
    
 6. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.

สำหรับ Android TV:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เลือกที่Settings.
 3. ใน กลุ่มของ TV ให้เลือกไปที่ Sound.
 4. เลือกไปที่ Headphone/Audio out.
 5. เลือกไปที่ Audio out (Fixed).
 6. บนรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK .
 7. เลือกไปที่ Headphone speaker link.
 8. เลือกไปที่ Speakers on.

สำหรับ ทีวี โซนี่ :

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกไปที่ Preferences.
 4. เลือกที่ Setup.
 5. เลือกไปที่ AV Setup.
 6. เลือกไปที่ Headphone/Audio out.
 7. เลือกไปที่ Audio out.
 8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup.
 9. เลือกไปที่ Audio out.
 10. เลือกไปที่ Fixed.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อให้ ดูได้จากต่อไปนี้:
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง. 
  วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือลำโพงไร้สาย เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือแหล่ังจ่ายสัญญาณ A/V อื่่น ๆ .