หมายเลข ID หัวข้อ : 00188478 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

วิธีการให้มีเสียงออกมาจากหูฟังและลำโพงของทีวีพร้อมกัน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อที่จะรับฟังเสียงจากหูฟังและลำโพงของทีวีในเวลาเดียวกัน เมื่อรับชมทีวี หรือ ภาพยนตร์, อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณจะต้องมีออดิโอเอาท์พุทที่เป็นแบบหลายอัน.

หมายเหตุ:

 • อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ หมายถึง อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณกับทีวี. โดยทั่วไป จะเป็นอุปกรณ์ภายนอก เช่น กล่องรับรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับดาวเทียม (set-top box) หรือ เครื่องเล่น Blu-ray Disc.
 • ในขณะที่ทีวีบางเครื่องจะมีออดิโอเอาท์พุท ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับหูฟัง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเชื่อมต่อนี้จะปิดลำโพงของทีวีไว้.

ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

 1. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ).
 2. ชนิดของหูฟัง.
 3. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.


 4. วิธีการเชื่อมต่อทีวีและหูฟัง (อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ)

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า แหล่งจ่ายสัญญาณ และ ทีวี มีเอาท์พุทหลายอัน.
   ออดิโอเอาท์พุทหลายอัน (Multiple audio outputs)
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเข้ากับทีวี.

   หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้สาย HDMI เชื่อมต่อ เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีที่สุด.

  3. ทางด้านหลังของแหล่งจ่ายสัญญาณ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อ AUDIO OUT.

   Analog In

  4. ทางด้านหลังของเครื่องส่งสัญญาณหูฟัง ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายออดิโอ เข้ากับแจ็คต่อ AUDIO IN.

   Headphone in

   หมายเหตุ: หูฟังบางอันจะต้องใช้การเชื่อมต่อของปลั๊กสเตอริโอแบบมินิ ( Stereo mini plug) แทนการเชื่อมต่อแบบคอมโปสิตทั่วไปที่เป็นสีแดงและขาว. ถ้าหากไม่มีปลั๊กสเตอริโอแบบมินิมาพร้อมกับหูฟัง, ให้ติดต่อกับร้านค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีของสายแบบ RCA-to-stereo mini plug.

   สาย Stereo to composite audio.


 5. ชนิดของหูฟัง.
  1. ขึ้นอยู่กับรุ่นของหูฟังแบบ RF ป้ายกำกับขั้วอินพุทอาจจะแตกต่างกันออกไป. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างบางอัน:
   • AUDIO IN 1 (L และ R) และ AUDIO IN 2
   • A (L และ R) และ B
   • PHONES IN (L และ R)
   • Line In
  2. หูฟังแบบ Infrared (IR) และ Radio Frequency (RF).

   หมายเหตุ: หูฟังแบบไร้สาย โดยปกติจะต้องมีการเชื่อมต่อกำลังไฟให้เพิ่มเติม. ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับหูฟัง เพื่อพิจารณาดูว่า หูฟังนั้นต้องใช้แบตเตอรี่ หรือ การเชื่อมต่อกับกำลังไฟ AC หรือไม่.
 6. วิธีการเซ็ตอัพทีวี.

สำหรับ Android TV:

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. ในกลุ่มของ TV ให้เลือกที่ Sound.
 4. เลือกที่ Headphone/Audio out.
 5. เลือกที่ Audio out (Fixed).
 6. บนรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BACK.
 7. เลือกที่ Headphone speaker link.
 8. เลือกที่ Speakers on.

สำหรับทีวีโซนี่ :

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Preferences.
 4. เลือกที่ Setup.
 5. เลือกที่ AV Setup.
 6. เลือกที่ Headphone/Audio out.
 7. เลือกที่ Audio out.
 8. กดที่ปุ่ม BACK หรือ RETURN เพื่อกลับไปที่ AV Setup.
 9. เลือกที่ Audio out.
 10. เลือกที่ Fixed.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อให้ ดูได้จากต่อไปนี้:
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหูฟัง.
  วิธีการเชื่อมต่อหูฟัง หรือ ลำโพงไร้สาย เข้ากับโทรทัศน์ หรือ แหล่งจ่ายสัญญาณ A/V อื่่น ๆ.