หมายเลข ID หัวข้อ : 00202712 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

ทีวี และ Soundbar ของฉันแสดงระดับโวลลุ่มแตกต่างกัน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เป็นเรื่องปกติสำหรับทีวีและ Soundbar ของท่านที่จะแสดงระดับของโวลลุ่มแตกต่างกันในระหว่างการใช้งานต่อไปนี้:

  • ปรับ BRAVIA Sync control ไปเป็น On หรือ Off
  • การสลับ Speakers ในการตั้งค่าของ Sound ระหว่าง TV speaker และAudio system