หมายเลข ID หัวข้อ : 00052649 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/06/2020

ฟังก์ชันซูมจะไม่ทำงานเมื่อใช้ปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์มือถือ

    ฟังก์ชันซูมจะไม่ทำงานกับปุ่มระดับเสียงของอุปกรณ์มือถือ
    เมื่อใช้อุปกรณ์มือถือ ให้ใช้ปุ่มซูมในแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) แทน

    อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับวิธีการซูม

    คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ