หมายเลข ID หัวข้อ : 00052649 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/10/2017

ฟังก์ชั่น zoom ไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่ม zoom จากสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต

ฟังก์ชั่น zoom ไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่ม zoom จากสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต

    ฟังก์ชั่น zoom จากกล้องจะไม่ทำงาน เมื่อกดปุ่มซูมบนสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต โดยที่ฟังก์ชันซูมจากกล้องสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง