หมายเลข ID หัวข้อ : 00063121 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

วิธีการปิดฟีเจอร์การหมุนทิศทางอัตโนมัติ (auto-rotate) ใน Windows 8 และ 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อที่จะปิดการทำงานของฟีเจอร์ หมุนทิศทางภาพโดยอัตโนมัติ (auto-rotate).

  1. ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start อันใหม่, ให้คลิกที่แผ่นไทล์ของ Desktop
    Image
  2. บนหน้า Desktop ให้คลิกขวาบริเวณตรงกลางของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ ตัวเลือกเมนู Screen resolution.
  3. ในหน้าต่างของ Screen Resolution ให้ลบเครื่องหมายเลือกออกจากกรอบที่อยู่กับ Allow the screen to auto-rotate, และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK.
    Image