หมายเลข ID หัวข้อ : 00063319 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเริ่มการทำงานของการบริการเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าการบริการนั้นให้มีการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเริ่มการทำงานของการบริการและทำการตั้งค่าให้บริการนั้นเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ:  การกดที่คีย์ผสมของ Windows LogoQ จะนำท่านไปยังหน้าจอของ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอ Search, ในช่องของ Search ให้พิมพ์ข้อความว่า Services.msc เข้าไป และจากนั้น ให้กดที่คึย์ Enter.
  3. ในหน้าต่างของ Services, ใน Name, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกการบริการที่ต้องการ.
  4. ใน แถบเมนู, ให้คลิกที่ Action.
  5. ในเมนูของ Action, ให้คลิกที่ Properties.
  6. ในหน้าต่างของ [Service] Properties, ที่อยู่กับ Startup type, ให้คลิกที่ ลูกศรชี้ลงด้านล่าง, จากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Automatic.

   หมายเหตุ: ตัวเลือกอื่นที่มีให้ ได้แก่ Automatic (Delayed Start), Manual, และ Disabled.

  7. คลิกที่ปุ่ม Apply.
  8. ถ้าหาก Server status: แสดงเป็น Stopped, ให้คลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานของการบริการนั้น.
  9. คลิกที่ปุ่ม OK.
  10. ในหน้าต่างของ Services, ให้คลิกที่ X ในมุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่าง.