หมายเลข ID หัวข้อ : 00062962 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปลี่ยนภาษาของระบบปฏิบัติการใน Windows 8 และ 8.1

  ระบบปฏิบัติการนี้จะมีภาษาต่าง ๆ หลายภาษาติดตั้งมาให้แล้ว ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทำการอ่านและเขียนในภาษาต่าง ๆ เหล่านั้นได้. ถ้าหากภาษาที่ท่านต้องการไม่ได้มีการติดตั้งมาให้, ท่านสามารถจะทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง ชุดภาษา (language pack) นั้นเข้าไปได้โดยง่าย.

  1. กดคีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด และจากรายการนั้น ให้คลิกที่ Control Panel.
   Image

   หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นแบบดั้งเดิมของ Windows Desktop, ถ้าหากท่านยังไม่ได้อยู่ในหน้าจอเดสทอป หน้าจอก็จะทำการเปลี่ยนไปที่หน้า Desktop ให้ และหน้าต่างของ Control Panel จะเปิดขึ้นมา.

  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ใน Clock, Language and Region, ให้คลิกที่ Add a language.
  3. ในหน้าต่างของ Language, ให้คลิกที่ Add a language.
   Image
  4. ในหน้าต่างของ Add languages, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกภาษาที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้าไป, และจากนั้นให้คลิกที่ ปุ่ม Open หรือ Add.
   Image

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากภาษานั้นยังไม่มีการติดตั้งไว้, ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดชุดของภาษา (language pack) ในภาษาที่ท่านต้องการมาก่อน. ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ชุดของภาษานั้น, ท่านจะเห็น Available for download แสดงขึ้นมาถัดจากภาษานั้น. ให้คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่กับภาษานั้น และจากนั้นให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งชุดภาษานั้นเข้าไป.
   • สำหรับตัวอย่างนี้เราจะเลือกภาษา สเปน (Spanish), ส่วนภาษาที่อยู่ในรายการที่แสดงไว้นั้นก็จะทำได้ในลักษณะเดียวกัน.
   • ถ้าหากภาษาที่เลือกมีความหลากหลายตามภูมิภาค, ดังกรณีตัวอย่างของเรา, จะมีหน้าจอ Regional variants แสดงขึ้นมาและท่านจำเป็นต้องทำการคลิกเลือกตัวที่แตกต่างกันนั้น, และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม Add.
    Image
  5. ในหน้าต่างของ Change you language preference, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกภาษาใหม่ที่เพิ่มเข้าไป, และจากนั้น ให้คลิกที่ Move up.
   Image

   หมายเหตุ:

   • คลิกที่ ปุ่ม Options ที่อยู่กับภาษานั้น ๆ และจากนั้นให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการแก้ไขตัวเลือกที่มีให้สำหรับภาษานั้น.
   • ภาษาที่อยู่ด้านบนของรายการจะเป็นภาษาอันดับแรกในการใช้งาน.
    Image
  6. ในขณะที่ภาษาที่ต้องการอยู่ในตำแหน่งลำดับแรก, ให้คลิกที่ X ที่มุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างนั้น และจากนั้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

  เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมาแล้ว, ภาษาที่ได้รับการตั้งไว้เป็นลำดับแรกจะแสดงออกมา.