หมายเลข ID หัวข้อ : S500054401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีการทำให้เครื่องพีซีเข้าสู่ Sleep, Shutdown, Restart และวิธีการแก้ไขการปรับตั้งเหล่านี้

วิธีการทำให้เครื่องพีซีเข้าสู่ Sleep, Shutdown, Restart และวิธีการแก้ไขการปรับตั้งเหล่านี้

  เพื่อที่จะทำให้เครื่องพีซีของท่านเข้าสู่ Sleep, Shutdown, Restart หรือ Hibernate ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  1. ขยับเมาส์ของท่านออกจากมุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอ แล้วให้คลิกที่ Settings charm จากแถบ Charms
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้หน้าจอทัชสกรีน ให้ปัดเข้าจากมุมขวาของหน้าจอ แล้วให้แตะที่ Settings charm จากแถบ Charms 
    
  2. จาก Settings charm ให้คลิกที่ Power แล้วเลือกที่ตัวเลือกนั้น ๆ (Sleep, Shutdown, Restart, Hibernate) ที่ท่านต้องการจะทำกับเครื่องพีซีของท่าน 
    

  ถ้าท่านไม่สามารถที่จะเห็นตัวเลือก Sleep หรือ Hibernate จากเมนู Power  ท่านสามารถจะแก้ไขเมนูเพื่อทำการเพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เหล่านี้ ดดยการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  1. ขยับเมาส์ของท่านจากมุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอ แล้วให้คลิกที่ Search charm จากแถบ Charms
   หมายเหตุ:
   • ถ้าท่านใช้หน้าจอทัชสกรีน ให้ปัดเข้าจากมุมขวาของหน้าจอ แล้วให้แตะที่ Search charm แล้วแตะที่ Settings
   • ท่านสามารถจะใช้ชอร์ตคัทของคีย์บอร์ด: คีย์ <windows> + W 
     
  2. จากกรอบข้อความ Search ให้พิมพ์ “power button” จากผลของการสืบค้น ให้คลิกที่ Change what the power buttons do. หน้าต่างของ System Settings จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเดสทอป
  3. จากหน้าจอ System Settings  ให้คลิกที่ Change settings that are currently unavailable.
    
  4. ใน Shutdown settings ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ตัวเลือก Sleep และ Hibernate  ถ้าท่านต้องการจะให้แสดงในเมนู Power แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save changes