หมายเลข ID หัวข้อ : 00256326 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022พิมพ์

Sound Bar ปิดเครื่องลงไปเอง

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจสอบดู ฟังก์ชัน Auto Standby:

   ถ้าเครื่อง Sound Bar มีการปิดลงไปเอง อัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง ฟังก์ชัน Auto Standby อาจจะมีการเปิดการทำงานไว้ก็ได้ เมื่อ ฟังก์ชันนี้มีการเปิดการทำงานไว้ เครื่อง Sound Bar จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย อัตโนมัติเมื่อท่านไม่ได้ใช้งานเครื่อง Sound Bar นั้นในระหว่างที่ไม่มีอินพุตสัญญาณประมาณ 15 นาที (หรือ 20 นาที) ข้อจำกัดใน ข้อมูลจำเพาะนี้มีไว้สำหรับลดความสิ้นเปลืองกำลังงานของอุปกรณ์ สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อระดับเสียงเบาเกินไป ได้ด้วยเช่นกัน

   ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องที่มี ฟังก์ชัน Auto Standby ท่านสามารถจะปิด ฟังก์ชันนี้ได้ อ้างอิงกับคู่มือของ ผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่าเครื่อง Sound Bar ของท่านมี ฟังก์ชัน Auto Standby หรือไม่ หรือเพื่อดูว่าท่านสามารถปิด ฟังก์ชันนี้ได้หรือไม่

   หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Auto Standby ไม่สามารถจะปิดได้ในเครื่องรุ่น HT-CT80 และปัญหาต่อไปนี้อาจจะเกิดได้ ขึ้นกับ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

   • ถ้ามี กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ (Set-top Box) เชื่อมต่ออยู่: ตั้ง ระดับเสียงของ กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ (Set-top box) ไปที่ระดับสูงสุด และจากนั้นให้ปรับ ระดับเสียงในเครื่อง Soundbar
   • ถ้าเชื่อมต่อกับทีวีอยู่: ตั้ง ช่องต่อสัญญาณเสียงออกไปให้กับภายนอกจาก การตั้งค่าเสียงของทีวี ถ้าไม่มี ฟังก์ชันนี้ ให้เพิ่ม ระดับเสียงของทีวีแทน
  2. ตรวจดู การตั้งค่าของ HDD CEC:

   ถ้าเครื่อง Sound Bar ปิดไปเอง อัตโนมัติเมื่อปิดทีวี คุณสมบัติ HDMI CEC อาจจะมีการเปิดการทำงานไว้

   • สำหรับ การตั้งค่าเครื่อง Sound Bar ให้ตรวจดู ฟังก์ชัน Control for HDMI
   • ถ้าทีวีของท่านเป็น BRAVIA ให้ตรวจดู ฟังก์ชัน BRAVIA sync
   • ถ้าทีวีของท่านไม่ใช่ BRAVIA ให้ตรวจดู การตั้งค่าที่คล้ายกันที่เกี่ยวกับ ฟังก์ชัน HDMI CEC สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคู่มือของทีวี
  3. ถ้าปัญหาแก้ไขไม่ได้:

   เครื่อง Sound Bar อาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติเป็นการชั่วคราว ลองทำ การรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar ถ้าปัญหาไม่หายไปหลังการรีเซ็ต อาจจะต้องใช้ บริการตรวจซ่อม แล้ว