หมายเลข ID หัวข้อ : 00198995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

มีข้อความ TURN THE POWER OFF AND ON AGAIN แสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความ Turn the power off and on again อาจจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากกล้อง Cyber-shot® พบว่ามีการทำงานที่ผิดปกติ, เช่น เมื่อมีแรงกระทำต่อตัวเลนส์ หรือมีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในกลไกของเลนส์.

ในกรณีนี้, ให้ปิดกล้องลงไปและจากนั้นให้เปิดขึ้นมาใหม่.

ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อม.