หมายเลข ID หัวข้อ : 00052831 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/01/2018

ข้อแตกต่างระหว่างชุดแพ็คแบตเตอรี่ NP-BN ที่จัดมาให้ กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ตัวเลือก NP-BN1 มีอะไรบ้าง?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แบตเตอรี่ NP-BN ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับกล้องที่มาพร้อมกัน. ไม่มีความแตกต่างจากแบตเตอรี่ตัวเลือก NP-BN1 ในแง่ของสมรรถนะ และ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่.

หมายเหตุ:

  • ชุดแพ็คแบตเตอรี่ NP-BN ไม่สามารถใช้กับกล้องที่ไม่ได้มาพร้อมกันได้.
  • เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ตัวเลือก BC-TRN, จะไม่มีการชาร์จไฟแบบเร็ว (quick charge) ให้. ถ้าหากท่านต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ BC-TRN2.