หมายเลข ID หัวข้อ : 00232965 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019พิมพ์

ไม่ได้ยินเสียงบิ๊บ แม้จะเปิดฟีเจอร์ Voice Dial แล้ว

    เสียงบิ๊บอาจจะไม่มี ขึ้นอยู่กับรุ่น โทรศัพท์มือถือของท่าน

    ถ้าหากท่านไม่สามารถโทรออกในโทรศัพท์ไร้สายของท่าน ให้ตรวจเช็คดูว่า โทรศัพท์นั้นมีการจับคู่กับ สเตอริโอติดรถยนต์ไว้หรือไม่ การโทร ไม่สามารถจะทำได้กับโทรศัพท์ Bluetooth ของท่านผ่านทาง สเตอริโอติดรถยนต์ เว้นแต่จะมีการจับคู่ไว้อย่างถูกต้อง