หมายเลข ID หัวข้อ : 00244819 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

ฟังก์ชัน WebLink Cast หยุดทำงานหลังการวางสายโทรศัพท์

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าท่านรับสายโทรศัพท์ในระหว่างที่กำลังใช้ ฟังก์ชัน WebLink Cast การทำงานนี้อาจจะหยุดลงไปได้เองเมื่อวางสาย ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้ทำการเปิดฟังก์ชัน WebLink Cast ใหม่