หมายเลข ID หัวข้อ : S500054717 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2012

วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อข้อมูลของสถานที่ตั้งในปัจจุบัน (GPS) ไมมีการแสดงออกมาอย่างถูกต้อง

ข้อมูลของสถานที่ตั้งในปัจจุบัน (GPS) ไม่มีการแสดงออกมาอย่างถูกต้อง

  กรุณาตรวจเช็คสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ให้ทำการขยับเครื่อง Walkman ของท่านออกไปเล็กน้อยเท่าที่จะเป็นไปได้ ในบริเวณที่ไม่มีอาคาร หรือต้นไม้สูงอยู่รอบ ๆ  จนกระทั่ง สถานที่ตั้งปัจจุบันแสดงขึ้นมา โดยฟังค์ชั่น GPS  สถานที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันสามารถจะแสดงได้เร็วขึ้น เมื่อตัวเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่ ถ้าหากสถานที่ตั้งปัจจุบันไม่แสดงขึ้นมา หรือมีการแสดงสถานที่ตั้งผิดไป ให้ตรวจเช็คข้อสังเกตุต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน
  • เมื่อมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อยู่ใกล้กับเครื่อง Walkman ของท่าน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการรบกวนทางแม่เหล็กจากเครื่องเหล่านั้นอาจจะกันเครื่อง Walkman นั้นที่จะให้รายละเอียดของสถานที่นั้นอย่างแม่นยำได้ ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นออกไปให้ห่างจากเครื่อง Walkman นั้น
  • ในบริเวณที่มีการรับสัญญาณ GPS ที่ไม่ดี  ท่านอาจจะพบกับปัญหาความผิดพลาดของการชี้ตำแหน่งได้ เพื่อทำการรับข้อมูลให้แม่นยำมากขึ้น  ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง Walkman ของท่านในสถานที่ต่าง ๆ ต่อไปนี้
   • ภายในอาคารต่าง ๆ และในยานพาหนะ เช่น รถยนต์และรถไฟต่าง ๆ
   • ในอุโมงค์ต่าง ๆ หรือ ที่อยู่ใต้ดิน
   • ใต้ทางรถไฟยกระดับ
   • ระหว่งอาคารสูงต่าง ๆ
   • ในกลุ่มต้นไม้ที่แน่นทึบ
   • ในหุบเขา
  • ในกรณีที่มีการแสดงสถานที่ตั้งไว้ผิด ให้ปิดเครือข่ายไร้สายเสียก่อน แล้วดูว่า รายละเอียดของสถานที่ตั้งมีการแสดงที่ดีขึ้นหรือไม่ ก่อนที่จะเปิดเครือข่ายไร้สายนั้นขึ้นมาอีกครั้ง
  • เสาอากาศของ GPS จะอยู่ภายในเครื่อง Walkman ของท่าน  ถ้าท่านปิดคลุมเสาอากาศเหล่านั้นไว้ ด้วยมือของท่านหรือวัตถุอื่นในฟังค์ชั่น  ฟังค์ชั่น GPS  การบอกตำแหน่งอาจจะมีความถูกต้องน้อยลงไป