หมายเลข ID หัวข้อ : 00236019 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งวีดีโอผ่าน IBM Video Streaming (Ustream)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านจะต้องเซ็ตอัปชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอุปกรณ์ สำหรับใช้กับบริการ IBM Video Streaming สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: https://www.sony.net/guide/nst/


  ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งต่อไปนี้ได้มีการกำหนดค่าไว้แล้วก่อนที่จะพยายามทำการสตรีมวีดีโอ

  • มีการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ระบบไว้ในกล้องนั้นแล้ว
  • บัญชีผู้ใช้ IBM Video Streaming (Ustream) มีการสร้างไว้แล้ว ท่านจะต้องทำการ ลงทะเบียนสำหรับ บัญชีผู้ใช้ที่เสียเงินเพื่อใช้ IBM Video Streaming ท่านไม่สามารถใช้ บัญชีผู้ใช้ Ustream ได้

  ถ้าหากท่านไม่สามารถ สตรีมวีดีโอใน IBM Video Streaming (Ustream)ได้ ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาของกล้องได้มีการตั้งไว้อย่างถูกต้องดีแล้ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีการ เชื่อมต่อแบบไร้สายที่มีความเสถียร

  สำหรับกล้อง Handycam:

  • ตัวแอคเซสพอยต์จะต้องมีการลงทะเบียนกับกล้องบันทึกวีดีโอไว้อย่างถูกต้องแล้ว
  • ใน ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  Streaming Services ได้มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องในส่วนของ Network Setting Tool 

  สำหรับกล้อง Action Cam

  • ใน ซอฟต์แวร์ Action Cam Movie Creator ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  Wi-Fi ได้มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องในส่วนของ Network Setting Tool
  • ใน ซอฟต์แวร์ Action Cam Movie Creator ตรวจสอบให้แน่ใจว่า  Streaming Services ได้มีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องดีแล้วในส่วนของ Network Setting Tool 

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากคุณภาพของการสื่อสารแบบไร้สายไม่ดี การสตรีมมิ่งอาจจะมีการขาดตอนได้ เริ่มทำการ สตรีมมิ่งอีกครั้ง เมื่อการสื่อสารของระบบไร้สายดีขึ้น
  • สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ของมือถือ หรือ Tethering ของ สมาร์ทโฟน:
   • ตรวจเช็คดูว่าท่านสามารถทำการ สตรีมวีดีโอโดยใช้แอปสำหรับการ สตรีมวีดีโอใน Ustream บนสมาร์ทโฟนได้
   • ให้อยู่ใกล้ระหว่าง เราเตอร์ Wi-Fi มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน และเครื่องนี้ การทำงานของการ สตรีมมิ่งจะไม่เสถียร ถ้าหากระยะห่างนี้มีมากเกินไป
   • ตรวจเช็คดูข้อจำกัดของการใช้งานเครือข่ายกับ ผู้ให้บริการของท่าน