หมายเลข ID หัวข้อ : 00091214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

จะทำอะไรได้บ้างเมื่อเครื่องรับโทรทัศน์มีการเปลี่ยนช่องสัญญาณ อินพุทของวิดีโอ หรือระดับเสียงเองโดยอัตโนมัติ?

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์มีการเปลี่ยนช่อง อินพุทของวิดีโอ หรือเพิ่มหรือลด ระดับเสียงเองโดยอัตโนมัติ

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณเคเบิล หรือดาวเทียม ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณในเครื่องรับโทรทัศน์ ถ้าหากปัญหาหายไป ให้ติดต่อกับบริษัทเคเบิลหรือผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อขอความช่วยเหลือ

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์

   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาหายไป ให้ตรวจเช็คดูว่าตัวรีโมทคอนโทรลนั้นมีปุ่มใดๆ ติดค้าง ที่อาจจะทำให้มีการสั่งงานได้โดยไม่ได้ตั้งใจได้ ถ้าหากไม่ปุ่มติดค้าง ตัวรีโมทคอนโทรลนั้นอาจจะเสียก็ได้

  2. ปิดเครื่องรับโทรทัศน์
  3. ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟ AC
  4. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์ไว้ โดยไม่มีกำลังไฟนาน 2 นาที
  5. เสียบปลั๊กสายไฟกำลังของเครื่องรับโทรทัศน์กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟ AC
  6. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา
  7. ตรวจเช็คดูว่าเครื่องรับโทรทัศน์มีปุ่มใด ๆ ติดค้างบ้างหรือไม่ ที่อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ต้องการขึ้นมาได้
  8. ทำการ ปรับช่องโปรแกรมโดยอัตโนมัติ(Auto program)ในเครื่องรับโทรทัศน์
  9. ในบางกรณีที่พบได้น้อยมาก การใช้อุปกรณ์ไร้สายอินฟราเรดตัวอื่นในบริเวณใกล้เคียง อาจจะทำการให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้ ให้ขยับอุปกรณ์ตัวอื่นออกห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์
  10. ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดแล้ว อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม