หมายเลข ID หัวข้อ : 00112489 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2018

กล้องถ่ายภาพวิดีโอมีเสียงนอยส์รบกวนของการกระทบกันเมื่อปิดเพาเวอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้จะมีระบบ Balanced Optical SteadyShot ที่จะทำการควบคุมเส้นทางเชิงแสงทั้งหมด รวมถึงตัวเลนส์และตัวเซ็นเซอร์ภาพ ที่รวมกันเป็นชุดลอยชุดเดียว. เมื่อปิดเพาเวอร์ กล้องก็จะไม่สามารถควบคุมชุดลอยนี้ได้. เสียงการกระทบกันนี้เกิดจากชุดลอยนี้สัมผัสกับวัสดุกันกระแทกรอบ ๆ . เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติและตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้ก็ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของโซนี่ในการคงทนมาแล้ว.

เมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา ชุดลอยนี้อาจจะมีการสั่น. เรื่องนี้เป็นการทำงานเพื่อจัดตำแหน่งให้เลนส์เข้าที่อย่างถูกต้อง ไม่ได้เป็นความผิดปกติ.