หมายเลข ID หัวข้อ : 00058923 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเปิดการทำงานของ Intel® Virtualization Technology ใน BIOS utility

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเข้าไปที่ BIOS และเปิดการทำงานของ Intel® Virtualization Technology (Intel VT)

  1. ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในสภาวะของการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบ ให้กดค้างที่ปุ่ม Assist ไว้ จนกระทั่ง มีหน้าจอสีดำของ VAIO แสดงขึ้นมา

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม Assist จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับคู่มือผู้ใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสำหรับตำแหน่งที่แท้จริง ของปุ่ม Assist ในรุ่นเครื่องของท่าน

  2. ที่หน้าจอ VAIOCare | Rescue Mode กดที่คีย์ ลูกศรชี้ลงล่าง จนกระทั่ง ตัวเลือก Start BIOS setup [F2] มีการไฮไลท์ขึ้นมา และจากนั้นให้กดที่คีย์ Enter
   Image
  3. ในหน้าจอ [BIOS Name] Setup Utility ให้กดที่คีย์ลูกศรชี้ไปทางขวา จนกระทั่ง แทป Advanced ถูกเลือกไว้
  4. ในแทปของ Advanced ให้กดที่คีย์ลูกศรชี้ลง จนกระทั่ง  Intel(R) Virtualization Technology ถูกเลือกไว้ และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter
   Image
  5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ  ทำการเลือกไปที่ Enabled และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter
  6. กดที่คีย์ลูกศรชี้ไปทางขวา จนกระทั่ง แทป Exit ถูกเลือก
  7. กดที่คีย์ลูกศรชี้ลงล่าง จนกระทั่ง Exit Setup ถูกเลือก และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter
  8. ในหน้าจอของ Save ให้ตรวจสอบดูว่า ได้มีการเลือก Yes ไว้แล้ว และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter