หมายเลข ID หัวข้อ : 00139824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/01/2016

วิธีการเข้า BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้า BIOS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO®.

คำเตือน: นอกเหนือจากการรีเซตค่า BIOS ไปเป็นค่าเริ่มต้น, การเปลี่ยนแปลง BIOS จะเป็นการดำเนินการขั้นสูงที่สามารถจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ถ้าหากดำเนินการไม่ถูกต้อง. เช่น ถ้าหากท่านตั้งค่า Machine Password และภายหลังเกิดลืมรหัสผ่านนั้น, ท่านต้องใช้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและอาจต้องใช้บริการตรวจซ่อมเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ใหม่อีกครั้ง.

 1. ทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สมบูรณ์, กดค้างที่ปุ่ม Assist จนกระทั่ง หน้าจอ VAIO สีดำปรากฎขึ้นมา.
  Image

  หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม Assist จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น. ให้อ้างอิงตามคู่มือใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของปุ่ม Assist ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

 2. ที่หน้าจอ VAIOCare | Rescue Mode, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ ตัวเลือก Start BIOS setup [F2], และ จากนั้น กดที่ Enter.
  Image
 3. ในหน้าจอ Setup Utility, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ เพื่อไปยังหน้าจอการเซ็ตอัพและตัวเลือกต่าง ๆ, ใช้ Enter เพื่อทำการเลือกหน้าจอและตัวเลือกต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป, และใช้ ESC เพื่อออกจากหน้าจอหรือตัวเลือกที่แตกต่างนั้น.

  สำคัญ: ถ้าต้องการรีเซ็ต BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นให้ไปเป็นค่าเริ่มต้น, ให้กดที่ F9 และจากนั้น ให้ทำการบันทึกเก็บค่าการเปลี่ยนแปลงและออกจากการปรับตั้ง.

 4. เมื่อได้ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการได้ทั้งหมด, ให้กด ESC จนกระทั่ง เมนู Exit แสดงขึ้นมา.
 5. ในเมนู Exit, กดที่ ลูกศรชี้ลงล่าง จนกระทั่ง ตัวเลือกออกจากการปรับตั้งที่ต้องการถูกเลือกไว้, และ จากนั้น กด Enter.