หมายเลข ID หัวข้อ : 00106946 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2019พิมพ์

ไม่สามารถเปิดการทำงานหรือใช้ฟีเจอร์ Voice Dial ในระบบ Bluetooth audio ได้.

  สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงปี 2558 และ หลังฤดูใบไม้ร่วงปี 2558: ต้องระวังว่า Voice Dial ไม่สามารถจะ ใช้ได้ในเครื่องเหล่านี้. เมื่อเชื่อมต่อกับ SongPal, ให้เลือก BT Phone เพื่อใช้งานต่อไป.

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ: ตรวจสอบต่อไปนี้.

  ถ้าหากคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานหรือเปิดการทำงานฟีเจอร์ Voice Dial ได้, เรื่องนี้อาจมาจากมีการรบกวนของนอยส์บางอย่างหรืออาจจะเป็นเพียงการปรับแต่ง. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อลองทำการแก้ปัญหานี้ดู:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ Bluetooth car audio และ โทรศัพท์มีการเชื่อมต่อ.
  2. ตรวจสอบว่า มีการบันทึก voice tag อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ.
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์นั้นอยู่ในโหมด Standby. ถ้าหากโทรศัพท์ไม่อยู่ในโหมด Standby, ฟีเจอร์ Voice Dial จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้.
  4. นอยส์รบกวนต่าง ๆ, เช่น การทำงานของเครื่องยนต์, อาจจะรบกวนกับการจำแนกเสียงได้. เพื่อที่จะปรับปรุงการจำแนกเสียง, ให้ใช้งานภายใต้สภาวะที่มีนอยส์รบกวนที่ต่ำ ๆ.
  5. ในระหว่างที่นั่งในรถยนต์ให้ทำการบันทึก voice tag ใหม่, โดยพูดให้ดังขึ้นกว่าการบันทึกครั้งแรกของคุณ, ผ่านทางระบบ Bluetooth audio ด้วยเลือกแหล่งที่มาของเสียงไว้ที่ BT PHONE.
  6. ปิดเพาเวอร์โทรศัพท์ของคุณ และ ทำการเปิดขึ้นมาใหม่.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสเปคโทรศัพท์ของคุณ, ฟีเจอร์ Voice Dial อาจจะไม่สามารถใช้การด้วยกันได้. ให้ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์นั้นดูเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องดังกล่าวรองรับ voice dialing ได้จริง.