หมายเลข ID หัวข้อ : 00076831 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018พิมพ์

เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ หรือไม่มีไฟ.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการแก้ปัญหาว่าทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงเปิดไม่ได้หรือไม่มีไฟ.

  ข้อสำคัญ: ในระหว่างที่ทำตามขั้นตอนนี้, ให้สังเกตุสถานะของไฟ LED ในแต่ละขั้นตอน. ซึ่งเป็นการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับช่างเทคนิคใช้เป็นข้อมูล ถ้าหากต้องทำการตรวจซ่อม.

  หมายเหตุ: เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้, ให้ตรวจสอบสภาวะของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นภายหลังการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

  1. ตรวจสอบว่า แจ็คไฟ DC มีการหลุดหลวมหรือมีความเสียหายหรือไม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ถ้าหากแจ็คไฟ DC ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีการหลุดหลวมหรือเสียหาย, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบ.

  2. ถอดสื่อมีเดียออกจากไดร์ฟขับแผ่น CD/DVD/BD.
  3. ปลดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นออกไป.

   หมายเหตุ: อุปกรณ์เหล่านี้ ได้แก่ โมเด็ม, ไดร์ฟขับแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์, การเชื่อมต่อกับเครือข่าย, อุปกรณ์ USB, เครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์, หรือเมาส์ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง.

  4. เชื่อมต่อตัว AC adapter เข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ทำงานได้และต่อเข้ากับแจ็คไฟ DC ในเครื่องโน๊ตบุ้ค, และจากนั้น ให้ลองทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ:

   • ตรวจสอบว่า ได้ใช้ตัว Sony AC adapter ที่ถูกต้อง, และไม่ใช้ตัว AC adapter ทดแทนที่เป็นของบริษัทอื่น ถ้าต้องการดูหมายเลขรุ่นของตัว AC adapter สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ให้อ้างอิงกับสเปคต่าง ๆ ของเครื่องได้จากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบออนไลน์.
   • เชื่อมต่อตัว AC adapter เข้ากับเต้ารับไฟบนฝาผนังโดยตรงและไม่ใช้ตัวป้องกันไฟกระชาก (surge protector) หรือสายเชื่อมต่อขยาย.
   • ตัว AC adapter บางตัวจะมีตัวแสดงสถานะ POWER LED อยู่ด้วยและสามารถทำการตรวจสอบว่า มีกำลังไฟป้อนเข้ามาแล้วโดยการตรวจสอบว่า ไฟ LED นี้ติดสว่างอยู่. ถ้าหากตัว AC adapter เสียหาย, หรือไฟ LED ไม่ติดสว่างหรือมีการกระพริบอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ทำงานได้, ตัวอะแดปเตอร์นั้นจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนด้วยตัวใหม่.
  5. ปลดการเชื่อมต่อของตัว AC power adapter, ถอดแบตเตอรี่ออก, และจากนั้น ให้กดค้างไว้ที่ Power Switch นาน 5 วินาที. เมื่อทำเสร็จ, ให้เชื่อมต่อตัว AC power adapter เข้าไปใหม่อีกครั้ง, และจากนั้น ให้ลองทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตามปกติโดยไม่ใส่ แบตเตอรี่ เข้าไป.

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นส่งมอบมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง (แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกได้), ให้ใช้เข็มหรือคลิปหนีบกระดาษ ทำการกดที่ปุ่ม Battery Off ที่อยู่ด้านล่างของเครื่องโน๊ตบุ้คนั้น. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเปิดขึ้นมา, จะเป็นการรีเซ็ตแบตเตอรี่ให้กลับไปสู่สภาวะเริ่มต้นใหม่. สำหรับตำแหน่งที่แน่นอนของปุ่ม Battery Off สามารถจะหาดูได้จากคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน (Users Guide).

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเปิดขึ้นมาโดยไม่มีแบตเตอรี่, แสดงว่าแบตเตอรี่นั้นมีการใช้กระแสไฟจนหมดกำลังไป หรืออาจจะเสียไปแล้วก็ได้. ให้ใส่แบตเตอรี่นั้นกลับเข้าไป, เชื่อมต่อตัว AC adapter เข้าไปใหม่และทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นั้นเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง. ถ้าหากปัญหายังคงเกิดขึ้นต่อไป, แสดงว่าแบตเตอรี่นั้นมีปัญหา และจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนทดแทนด้วยอันใหม่.

  6. ถอด Random Access Memory (RAM) ใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นออกไปก่อน.

   หมายเหตุ: ถ้าหากการถอดหน่วยความจำ RAM ที่เพิ่มเข้าไปสามารถแก้ปัญหานี้ได้, ให้ตรวจเช็คสเปคต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเพื่อดูให้แน่ใจว่า ตัวโมดูลหน่วยความจำนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบหรือไม่ ถ้าหากทุกอย่างถูกต้อง แสดงว่าตัวโมดูลนั้นอาจมีความบกพร่อง.

  7. ลองทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู.

  หมายเหตุ:

  • ขั้นตอนต่าง ๆ ของการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ด้านบนควรแก้ปัญหาของท่านได้. ถ้าหากท่านได้ดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ นั้นครบ และปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข, ท่านอาจต้องส่งเครื่องเข้าขอรับบริการตรวจสอบ.