หมายเลข ID หัวข้อ : 00061039 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

ฟังก์ชั่นชดเชยของเลนส์ (lens compensation) ใช้ได้กับทั้งที่เป็นภาพยนตร์และภาพนิ่งหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟังก์ชั่นการชดเชยของเลนส์ (lens compensation) ใช้ได้กับทั้งโดยจะทำการชดเชยให้โดยอัตโนมัติในส่วนที่เป็นแสงเงาที่ขอบต่าง ๆ การเลื่อนของเลนส์ (chromatic aberration) และความผิดเพี้ยนของเลนส์ในระหว่างการถ่ายภาพ