หมายเลข ID หัวข้อ : 00061039 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/10/2020

ฟังก์ชั่นชดเชยของเลนส์ (lens compensation) ใช้ได้กับทั้งที่เป็นภาพยนตร์และภาพนิ่งหรือไม่?

    ฟังก์ชั่นการชดเชยของเลนส์ (lens compensation) ใช้ได้กับทั้งโดยจะทำการชดเชยให้โดยอัตโนมัติในส่วนที่เป็นแสงเงาที่ขอบต่าง ๆ การเลื่อนของเลนส์ (chromatic aberration) และความผิดเพี้ยนของเลนส์ในระหว่างการถ่ายภาพ