หมายเลข ID หัวข้อ : 00083109 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2015พิมพ์

รูปภาพในวิวไฟน์เดอร์ ปรากฎออกมาผิดเพี้ยนหรือสีมีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทำการแพนกล้องนั้น.

    เนื่องจาก คุณสมบัติเฉพาะตัวของเลนส์ที่ใช้และการเคลื่อนไหวใด ๆ ของดวงตาของท่าน เมื่อมองเข้าไปในวิวไฟน์เดอร์, รูปภาพในวิวไฟน์เดอร์อาจปรากฎออกมาผิดเพี้ยนไปหรือสีอาจจะมีการเปลี่ยนไปเมื่อท่านทำการแพนกล้อง. เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ปกติ.

    เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเหล่านี้, ให้รักษาตำแหน่งของการโฟกัสของตาของท่านไว้ที่บริเวณตรงกลางของวิวไฟน์เดอร์เมื่อทำการถ่ายภาพในขณะที่ทำการแพนกล้อง.