หมายเลข ID หัวข้อ : 00082994 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

คุณภาพของเสียงไม่ดีหรือไม่มีเสียงออกมาเลย เมื่อทำการเล่นวิดีโอด้วยจอมอนิเตอร์ LCD แบบ clip-on (CLMV-55).

    ขึ้นอยู่กับสเปคต่าง ๆ ของเอาท์พุท HDMI ในกล้องนั้น, คุณภาพของเสียงอาจจะไม่ดี, ไม่มีเสียงออกมาให้ได้ยินเลย, เสียงเบา, หรือเสียงหอนออกลำโพง. ถ้าหากมีเสียงหอนรบกวนเกิดขึ้น, ให้ทำการปรับวอลลุ่มของลำโพงบนจอ LCD แบบ clip-on นั้นลงไปจะสามารถช่วยได้. นอกจากนี้, ทางเลือกอีกอันหนึ่งที่จะทำได้คือ ทำการเชื่อมต่อหูฟังแทนการใช้ลำโพงของจอ LCD มอนิเตอร์แบบ clip-on.

    หมายเหตุ: เสียงไม่มีเลย เมื่อทำการบันทึกด้วยกล้อง NEX-3, NEX-5 และ NEX-C3.