หมายเลข ID หัวข้อ : 00074744 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีภาพหรือเสียงออกมาใน CLM-V55 (clip-on LCD monitor).

CLM-V55 (clip-on LCD monitor).

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบว่า สาย HDMI มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนาดีแล้วกับตัวบอดี้ของกล้องและตัวจอมอนิเตอร์ clip-on LCD.
  2. ปลดสาย HDMI ออกและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ แล้วดูว่าดีขึ้นหรือไม่.
   ถ้าหากท่านมีสาย HDMI เส้นอื่น, ให้ลองใช้สายที่แตกต่างออกไปนั้น.
  3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับจอมอนิเตอร์อื่นที่รองรับ HDMI ได้ และตรวจสอบว่า วิดีโอและออดิโอนั้นสามารถเล่นได้โดยไม่มีปัญหาหรือไม่. ถ้าหากวิดีโอและออดิโอนั้นยังคงเล่นกับจอมอนิเตอร์อื่นไม่ได้ ให้ตรวจสอบค่าการปรับตั้งของ HDMI output, ฯลฯ., ที่อยู่ในกล้อง.