หมายเลข ID หัวข้อ : 00076868 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2017

มีเส้นแนวตั้งหลายเส้นปรากฎขึ้นมาบริเวณด้านข้างของหน้าจอ เมื่อรับชมคอนเทนท์ที่เป็น 3D.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากมีเส้นหรือแถบทางแนวตั้งหลายเส้นปรากฎขึ้นมาเมื่อรับชมภาพยนตร์หรือโปรแกรมที่เป็น 3D:

  1. เปลี่ยนการปรับตั้งของ 3D Depth Adjustment ในเมนูของ TV จากโหมด Auto ให้เป็น Fixed.
   1. กดที่ปุ่ม Home.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Picture & Display
   4. เลือกที่ 3D Setting.
   5. เลือกที่ 3D Depth Adjustments.
   6. เลือกที่ Fixed.
  2. หลังจากทำการเลือกโหมด Fixed, ให้ทำการปรับการปรับตั้งของ 3D Depth Adjusting ด้วยตนเอง. เลือกการปรับตั้งที่อยู่ระหว่าง -2 ถึง +2 ที่ให้ผลดีที่สุดสำหรับคอนเทนท์ที่กำลังรับชมและเหมาะกับสภาวะแวดล้อมของการรับชมนั้น. ท่านควรจะทำการทดลองทำการปรับตั้งแต่ละอันจนกระทั่งได้ภาพที่ดีที่สุด.

   หมายเหตุ: อาจจะจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนี้เมื่อสภาวะของการรับชมเปลี่ยนไป.


  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากมีเส้นหรือแถบทางแนวตั้งหลายเส้นปรากฎขึ้นมาเมื่อรับชมภาพยนตร์หรือโปรแกรมที่เป็น 3D:

  1. เปลี่ยนการปรับตั้งของ 3D Depth Adjustment ในเมนูของ TV จากโหมด Auto ให้เป็น Fixed.
   1. กดที่ปุ่ม Home.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Picture & Display
   4. เลือกที่ 3D Setting.
   5. เลือกที่ 3D Depth Adjustments.
   6. เลือกที่ Fixed.
  2. หลังจากทำการเลือกโหมด Fixed, ให้ทำการปรับการปรับตั้งของ 3D Depth Adjusting ด้วยตนเอง. เลือกการปรับตั้งที่อยู่ระหว่าง -2 ถึง +2 ที่ให้ผลดีที่สุดสำหรับคอนเทนท์ที่กำลังรับชมและเหมาะกับสภาวะแวดล้อมของการรับชมนั้น. ท่านควรจะทำการทดลองทำการปรับตั้งแต่ละอันจนกระทั่งได้ภาพที่ดีที่สุด.

   หมายเหตุ: อาจจะจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนี้เมื่อสภาวะของการรับชมเปลี่ยนไป.