หมายเลข ID หัวข้อ : 00077853 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/09/2016

คอนเทนท์ที่เป็น 3D บางอันมีภาพซ้ำ, โครงร่างภาพ, ภาพเงา, หรือ เป็นรัศมีล้อมรอบวัตถุ.

  มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่สามารถสร้างผลรบกวนกับคุณภาพของภาพ 3D ได้, รวมถึงแหล่งกำเนิดสัญญาณและชนิดของการเชื่อมต่อของทีวีนั้น. ปัจจัยอื่น ๆ รวม ได้แก่ การปรับตั้งต่าง ๆ ในทีวี, อุณหภูมิของห้องที่ต่ำมากเกินไป, แสงอาทิตย์และแสงในห้อง, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับทีวีนั้น, ปัญหาจากการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดสัญญาณ.

  ข้อสำคัญ:

  • ผู้ให้บริการเนื้อหาสามารถจะควบคุมคุณภาพของรายการ 3D ที่ท่านกำลังรับอยู่นั้นได้. ในผู้ให้บริการเนื้อหาบางรายจะจัดรายการภาพยนตร์ 3D โดยมีการตรวจสอบภาพยนตร์อย่างระมัดระวังในวิดีโอ 3D สำหรับสิ่งแปลกปลอมและทำการปรับแต่งให้; ไม่อาจจะรับประกันว่า ผู้ให้บริการเนื้อหาทั้งหมดจะให้ภาพ 3D ออกมาในระดับคุณภาพที่เท่าเทียมกันได้ในทุกโปรแกรม.
  • การแพร่ภาพ 3D ที่เป็นรายการสด, เช่น งานแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ต, จะไม่มีโอกาสที่จะทำการปรับแก้ได้. ผู้ชมบางคนอาจสังเกตุได้ว่า คุณภาพของวิดีโอ 3D อาจจะไม่ดีที่สุดตลอดเวลา.
  • วิธีการที่ใช้โดยผู้ให้บริการเนื้อหาในการบีบอัดซ้ำหรือแก้ไขในเนื้อหาของภาพยนตร์ 3D สำหรับการส่งแพร่กระจาย อาจทำให้เกิดภาพสี่เหลี่ยมรบกวน (block noise) ที่อาจทำให้เกิดเส้นโครงร่างที่ไม่จำเป็นหรือภาพซ้อนขึ้นมาได้.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของภาพ 3D หรือการสูญเสียการซิงค์กันของภาพ 3D ระหว่างแว่นตาและทีวี.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำเพาะของรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างให้เสร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับทีวี.
  • ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวี 3D และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องได้มีการเซ็ตอัพและทำงานอย่างถูกต้อง.
  • เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนต่อไปนี้จะแทนวิธีการที่อาจจะแก้ปัญหานี้ได้, ให้ตรวจสอบสถานะของภาพ 3D ภายหลังการทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนด้วย.
  1. ทีวีและคอมโปเนนท์แหล่งจ่ายสัญญาณจะใช้เวลาหลายนาทีในการทำงานให้มีเสถียรภาพเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาในครั้งแรก. ให้ทำการรอ 2-3 นาที เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นซิงโครไนซ์กันและจะได้ภาพ 3D ออกมาอย่างถูกต้อง.
  2. ทำการตั้งค่าความละเอียดของเอาท์พุทของอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณให้เข้ากันได้กับฟอร์แมทของภาพสำหรับรับชมภาพ 3D; 1080i, 1080p หรือ 720p.
  3. เพื่อให้ได้ความลึกของภาพ 3D ที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้มีภาพซ้อน, ศีรษะของท่านควรจะอยู่ในระดับ; ดวงตาจำเป็นต้องเท่ากันในระนาบแนวนอน, เหมือนกันกับตัวเครื่องทีวี. แสงที่มองเห็นได้ที่เข้ามาจากภาพของทีวีจะเป็นแบบมีขั้ว. แว่นตา 3D Shutter จะทำงานร่วมกันกับแสงที่มีขั้วนี้จากทีวีเพื่อทำให้เกิดภาพ 3D. ภาพ 3D จะดูได้ดีที่สุดเมื่อศีรษะและดวงตาของท่านมีระดับและตำแหน่งอยู่ใกล้กับเส้นกลางจอทางแนวนวนของจอมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.
  4. ให้เปลี่ยนการปรับตั้งความสว่างของแว่นตา 3D ไปที่ MEDIUM หรือ LOW. การปรับแต่งความสว่างของแว่นตา 3D สามารถจะเข้าไปได้จากเมนู OPTIONS และการปรับตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะถูกตั้งไว้ที่ AUTO. การปรับตั้งความสว่างของแว่นตา 3D จะทำการปรับค่าความสว่างให้เป็นเหมือนที่เห็นจากแว่นตา 3D โดยการควบคุมที่ 3D glasses shutter และระดับของแสงไฟส่องหลังของพาเนลร่วมกัน.

   หมายเหตุ: การปรับแต่งนี้จะไม่ทำให้ภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อศีรษะของผู้ชมมีการเอียง. จะมีความสำคัญที่จะทำการปรับแต่งอย่างละเอียดได้ เมื่อศีรษะและดวงตาอยู่ในระดับที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเท่านั้น.