หมายเลข ID หัวข้อ : 00201000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

เสียงมีการดีเลย์เมื่อทำการกรอคอนเทนท์ไปข้างหน้าหรือกรอกลับไปด้านหลังอย่างเร็ว ในระหว่างที่เชื่อมต่อทีวีและเครื่อง Sound Bar เข้าด้วยกัน.

    เมื่อทำการกรอไปข้างหน้าหรือกรอกลับไปด้านหลังอย่างเร็วคอนเทนท์ที่เป็น Dolby Digital Plus 5.1ch, เสียงของคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมอาจจะมีการดีเลย์.

    ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้น กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่อง Sound Bar.

    ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขหลังทำการอัปเดตแล้ว ให้อ้างอิงกับออดิโอและวิดีโอไม่ตรงกัน; มีการดีเลย์ของออดิโอ.