หมายเลข ID หัวข้อ : 00191327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/05/2022พิมพ์

มีรหัสแสดงความผิดพลาดขึ้นต้นด้วย E:**, C:** หรือ ความผิดพลาดของระบบ (System error) แสดงในกล้องคอมแพคของฉัน

  การจัดการจะแตกต่างกันไปตามความผิดพลาดที่แสดง
  ให้ตรวจเช็ควิธีการจัดการตามความผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน

  C:13:01

  ความผิดพลาดที่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้หน่วยความจำภายใน

  มีความผิดปกติเกิดขึ้นในหน่วยความจำภายใน
  ปิดเพาเวอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  ถ้าหากสถานะการณ์ไม่ดีขึ้น ให้ทำการฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน หลังจากที่ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้แล้ว
  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย เมื่อท่านฟอร์แมทหน่วยความจำภายใน รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ จะถูกลบทิ้งไปรวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้ด้วย


  ความผิดพลาดที่แสดงขึ้นมาเมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำ

  มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการ์ดหน่วยความจำ

  • ปิดกล้อง แล้วเสียบและถอดการ์ดหน่วยความจำเข้าออกหลาย ๆ ครั้ง หลังจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดหน่วยความจำของท่านใช้งานร่วมกันได้กับกล้องของท่าน (สำหรับรายละเอียดเรื่องการ์ดหน่วยความจำที่เข้ากันได้ให้อ้างอิงกับคู่มือกล้องของท่าน) รหัสแสดงความผิดพลาด “C:13:01” อาจจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์
  • ใส่การ์ดหน่วยความจำอันอื่นเข้าไป
  • ถ้าท่านทำการบันทึกและลบรูปภาพ ไฟล์ ซ้ำ ๆ กันในการ์ดหน่วยความจำ การ์ดนั้นอาจจะมีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องกัน (Fragment) ที่อาจจะทำให้ การบันทึกภาพยนตร์สั้นลงได้
  • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ในเครื่องพีซีของท่าน ให้แบ็คอัปข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นก่อน และให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นด้วยตัวกล้อง
   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ รูปภาพทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้นจะถูกลบออกไปหมดหรือไม่ รวมถึงอันที่มีการป้องกันเอาไว้?

  ความผิดพลาดของระบบ (System Error) และความผิดพลาดที่เริ่มจาก C:32, E:41, E:61, E:62 ,E:91, E:92

  เมื่อมีความผิดพลาดแสดงดังด้านล่าง ให้ปิดเพาเวอร์ และถอดชุดแบตเตอรี่แพคออก จากนั้นใส่ชุดแบตเตอรี่แพคนั้นกลับเข้าไป และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งนาที

  รหัสความผิดพลาดสาเหตุที่เป็นไปได้
  ความผิดพลาดของระบบ (System Error):ความผิดปกติของฮาร์ดแวร์
  C:32:01ความผิดปกติของฮาร์ดแวร์
  E:41:00ความผิดปกติของ ส่วนเชื่อมต่อ Wi-Fi
  E:61:00มีความผิดปกติในส่วนขับชุดโฟกัส
  E:61:10มีความผิดปกติในส่วนขับชุดซูม
  E:61:30มีความผิดปกติในส่วนขับชุดเลนส์
  E:62:02มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:62:10มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:62:11มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:62:12มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:62:20มีความผิดปกติในส่วนสร้างความเสถียรในภาพ (image stabilization)
  E:91:01มีความผิดปกติในส่วนของชุดไฟแฟลช
  E:91:**มีความผิดปกติในชุดไฟแฟลช ส่วนจำแนกแบตเตอรี่ ฯลฯ

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม การซ่อมและการรับประกัน