หมายเลข ID หัวข้อ : 00059438 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีเซ็ตอัพฟีเจอร์ DLNA ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  โดยการเซ็ตอัพเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ Digital Living Network Alliance® (DLNA®) ท่านสามารถจะสตรีมมีเดียต่าง ๆ เช่น เพลง, รูปถ่าย หรือวิดีโอ บนเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ได้ อุปกรณ์ DLNA ต่าง ๆ ที่กล่าวถึง ได้แก่ ทีวี, เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ (BD), ระบบ HiFi component และเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ DLNA ได้รับการเซ็ตอัพและเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว อุปกรณ์นั้นก็จะสามารถเข้าถึงมีเดียได้จากแอพพลิเคชั่น iTunes® และห้องสมุด iPhoto® เช่นเดียวกันกับตำแหน่งอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อสำคัญ:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLNA จะต้องมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้กระบวนการนี้ทำงานได้
  • ถ้าท่านใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น ท่านอาจจะต้องทำการตั้งค่าให้ซอฟต์แวร์นั้นอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์ DLNA ดังกล่าวเข้าถึงเครือข่ายของท่านได้

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังแสดงด้านล่างนี้ เพื่อทำการเซ็ตอัพฟีเจอร์ DLNA® ขึ้นมา

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้น ให้คลิกเพื่อเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอ Settings ในมุมขวาล่าง คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอ PC Settings คลิกที่ PC and devices
  4. ในหน้าจอ PC and devices คลิกที่ Devices
  5. ในหน้าจอ Devices คลิกที่ ปุ่ม + Add a device
   Image
  6. ที่พร็อมพ์ Searching for devices คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้ากับเครือข่าย DLNA.

  ตอนนี้ท่านจะสามารถเห็นอุปกรณ์นั้นได้จาก ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน DLNA ได้แล้ว