หมายเลข ID หัวข้อ : 00151529 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการรีบูตอุปกรณ์ Internet TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กดปุ่มพร้อมกันบนปุ่มคีย์ของรีโมทที่จัดมาให้ จะทำให้อุปกรณ์ Internet TV นั้นทำการรีเซ็ต. ดูจากด้านล่างนี้สำหรับปุ่มที่จะกดพร้อมกันบนรีโมทของท่าน.

สำหรับรีโมท NSG-MR1:

ให้กดปุ่มต่อไปนี้พร้อมกันแล้วปล่อย CTL+ALT+BACKSPACE/DELETE. Image

สำหรับรีโมท NSG-MR5U:

ให้กดปุ่มต่อไปนี้พร้อมกันแล้วปล่อย CTL+SHIFT+BACKSPACE/DELETE. Image

หมายเหตุ: หน้าจอมีการกะพริบและอุปกรณ์ Internet TV จะทำการรีสตาร์ทใหม่.