หมายเลข ID หัวข้อ : 00194303 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2019

Chromecast built-in ไม่สามารถใช้ได้จากแอปพลิเคชัน Netflix.

    ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เพื่อที่จะใช้ Chromecast built-in จากแอปพลิเคชัน Netflix.

    1. ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์โมบายของท่านและทีวีได้รับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน.
    2. ถ้าหากไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อ, ต้องมั่นใจว่าทีวีและอุปกรณ์โมบายของท่านต่างก็ล็อกเข้าไปในบัญชี Netflix เดียวกัน.