หมายเลข ID หัวข้อ : 00112070 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018พิมพ์

แสงแฟลร์ปรากฎที่บางส่วนของรูปภาพเมื่อใช้ไฟแฟลช.

    ขึ้นอยู่กับฉากที่รูปภาพนั้นได้รับการบันทึกไว้, แสงจากส่วนล่างของหน้าจอที่กว้างอาจจะเล็ดลอดเข้ามายังเลนส์ได้โดยตรง เมื่อใส่เลนส์ SEL16F28 Fixed Focal Length เข้ากับตัวกล้อง. สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดแสงแฟลร์ขึ้นในรูปภาพ.

    ท่านสามารถลดผลของแสงแฟลร์นี้ในรูปภาพได้โดยการบังแสงจากส่วนล่างของหน้าจอแบบกว้าง. วิธีการง่ายที่สุดที่จะทำในเรื่องนี้ก็คือ การปิดส่วนบนของเลนส์ด้วยมือของท่าน.