หมายเลข ID หัวข้อ : 00169067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการรีเซ็ตโมดูลนำทาง(navigation module).

    กดที่ปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ทางด้านหลังของ Navibox ให้นานกว่า 15 วินาที.

    รูปภาพประกอบ

    หมายเหตุ: ในการรีเซ็ต ไม่จำเป็นต้องใส่โมดูลนำทางนี้เข้าไปในแท่นวาง. เมื่อโมดูลนำทางอยู่นอกแท่นวาง การรีเซ็ตจะไม่สามารถเห็นได้ในแถบไฟ LED ของโมดูลนำทาง. เมื่ออยู่ในแท่นวาง แถบไฟ LED จะกะพริบสั้น ๆ หลังการรีเซ็ตทำได้สำเร็จ.