หมายเลข ID หัวข้อ : 00151528 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2016พิมพ์

ฉันจะทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ Sony Internet TV ให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานได้อย่างไร ?


  1. บนปุ่มแป้นคีย์ของรีโมท, กดที่ปุ่ม Fn+1 พร้อมกันเพื่อให้แสดงเมนู Settings.
  2. ใน Settings, เลือกที่ Privacy & Safety และ จากนั้น กด ENTER.
  3. ในเมนู Privacy & safety, ให้ไปที่ Factory data reset.
  4. กดปุ่ม ENTER.

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ขั้นตอนต่อไปจะทำการรีเซ็ตให้อุปกรณ์ Internet TV นั้นให้ กลับไปสู่สภาวะค่าการปรับตั้งจากโรงงานและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกไป.

  5. กดปุ่ม ENTER.